úvod nabízíme, hrajeme pro školky a I.stupeň pro II.stupeň pro SŠ a dospělé na náves, náměstí o souboru napsali o nás můžete nás vidět objednávka, kontakt

HRNEČKU, VAŘ!

Šel jedenkráte kohoutek se slepičkou do lesa na oříšky. Kohoutek zobal neobyčejně rychle tak, aby všechny oříšky sezobal a na slepičku nic nezbylo. Však byl potrestán... A chamtivost, nenasytnost a hamounství končívá špatně nejen v pohádkách.

Pojďte a přistupte, neboť jen tady uzříte, to co jinde nespatříte! Uvidíte věci nevídané, uslyšíte věci neslýchané. Celý svět v jediné bedýnce, veškeren život na jediném stolku: theatrum mundi neboli divadlo světa z lípy, hadříků, peří a starých českých pohádek, ku poučení, pobavení i varování veškerého lidu, dítek, mládeže i kmetů.

Obsahuje v  zábavné a srozumitelné podobě třičtvrtěhodinový výběr z pohádek Stolečku, prostři se!, Hrnečku, vař!, O kohoutkovi a slepičce, Strejček Příhoda, Červená Karkulka, O Smolíčkovi či Otesánek.

Staré české pohádky na divadlo převedl a dle chutě a nálady ctěného publika hraje Luděk Richter, spolupráce Věra Čížkovská.

Určeno pro děti od 4 let i pro dospělé, nejlépe pak pro všechny dohromady, v počtu nepřesahujícím 100 diváků. Hrát lze kdekoli, nechybí-li potřebný hrací prostor 3 x 3 metry, nejlépe však na náměstí o pouti, na dvorku, zahradě či kdekoli jinde, kde je vítána dobrá nálada. Představení trvá od 5 do 45 minut (dle zájmu a dohody).

Foto Foto