úvod nabízíme, hrajeme pro školky a I.stupeň pro II.stupeň pro SŠ a dospělé na náves, náměstí o souboru napsali o nás můžete nás vidět objednávka, kontakt

NABÍZÍME, HRAJEME... NA NÁVES, NÁMĚSTÍ, ULICI, ZAHRADU, DO HRADU

TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA

Třičtvrtěhodinka s loutkovým divadlem našich předků nad jednou z nejkrásnějších národních pohádek, zapsaných Karlem Jaromírem Erbenem.

4 - 12 let, maximálně 150 diváků, hrací prostor 3x3m lze hrát i v exteriéru, 45 minut.
Seznamuje s ušlechtilým Erbenovým jazykem, tématy zpupné panovačnosti, pokory a nebojácnosti.

»»» napsali o této hře

KEJKLÍŘ

Z části veselá pohádka ze života podle pohádky bratří Grimmů - inscenace o jednom herci a desítkách postav, pětačtyřicet minut dobré zábavy s hlubokým etickým obsahem.

5 - 10 let, do 100 diváků, hrací prostor 3x3 m, hrát lze i v exteriéru, 45 minut.
Téma: žebříček hodnot nemá na vrcholu peníze, ale hezké vztahy a lásku.

STOLEČKU, PROSTŘI SE!

Theatrum mundi neboli divadlo světa z lípy, hadříků, peří a starých českých pohádek, ku poučení, pobavení i varování veškerého lidu, dítek, mládeže i kmetů.

Od 12 let, maximálně 100 diváků, hrací prostor 3x3 m, nejlépe na pouti apod., 5-45 minut.
Jak vypadaly pohádky, když si ještě vyprávěli dospělí, jak cítili a mysleli, bavili i strašili se naši předkové.

HRNEČKU, VAŘ!

Theatrum mundi neboli divadlo světa z lípy, hadříků, peří a starých českých pohádek, ku poučení, pobavení i varování veškerého lidu, dítek, mládeže i kmetů.

Od 4 do 99 let, maximálně 100 diváků, hrací prostor 3x3 m, 45 minut; možno hrát i na pouti apod. třeba i po jednotlivých částech 10, 15 či 25 minut.
Chamtivost, nenasytnost a hamounství končívá špatně - nejen v pohádkách.