úvod nabízíme, hrajeme pro školky a I.stupeň pro II.stupeň pro SŠ a dospělé na náves, náměstí o souboru napsali o nás můžete nás vidět objednávka, kontakt

NABÍZÍME, HRAJEME... PRO STŘEDNÍ ŠKOLY A DOSPĚLÉ

STOLEČKU, PROSTŘI SE!

Theatrum mundi neboli divadlo světa z lípy, hadříků, peří a starých českých pohádek, ku poučení, pobavení i varování veškerého lidu, dítek, mládeže i kmetů.

Od 12 let, maximálně 100 diváků, hrací prostor 3x3 m, nejlépe na pouti apod., 5-45 minut.
Jak vypadaly pohádky, když si ještě vyprávěli dospělí, jak cítili a mysleli, bavili i strašili se naši předkové.