úvod nabízíme, hrajeme pro školky a I.stupeň pro II.stupeň pro SŠ a dospělé na náves, náměstí o souboru napsali o nás můžete nás vidět objednávka, kontakt

O SOUBORU

Nezávislá Divadelní společnost KEJKLÍŘ byla založena v roce 1990. Zaměřuje se na metaforické divadlo převážně s loutkami různého druhu (na nichž však nelpí za každou cenu), pro děti i dospělé, zejména pak pro obé. Kejklíř vidí inspiraci v lidovém divadle minulých věků, baví ho látky archetypálně nadčasové. Od začátku se také zaměřuje na možnost nehrát jen v divadelních sálech, nýbrž jít také s divadlem za divákem ven, do exteriéru.

Výsledkem práce Divadelní společnosti KEJKLÍŘ je jeho dosavadních patnáct inscenací (z nichž sedm má na repertoáru a další jsou rozpracovány) s více než 3000 představeními:

 • 1990: Kejklíř - účast na festivalu UNIMA Přelet, Příjemné setkání, In Ludere, Divadlo v trávě, FEMAD, host Loutkářské Chrudimi (LCH)
 • 1993: Můj medvěd Flóra - Přelet, Příjemné setkání, FEMAD
 • 1993: Slípka pipka a Kočičí král
 • 1993: K čemu jsou mosty přes řeku - Příjemné setkání
 • 1993: Nádherné úterý
 • 1994: Tři zlaté vlasy děda Vševěda - Přelet, Příjemné setkání, Divadlo v trávě, FEMAD, host LCH, mezinárodní festival ve Wiesu a Halleinu; Mnichov, Kirchdorf
 • 1995: Stolečku, prostři se! - Divadlo v trávě, Faustování, FEMAD, host LCH
 • 1996: Kronika (Obrazy z dějin národa českého I.) - Faustování, FEMAD
 • 1997: Sněhová královna - Příjemné setkání
 • 1999: Když se zakládala města (Obrazy z dějin národa českého II.)
 • 2001: Ó, plody života, podzime radostný, zatracené posvícení!
 • 2002: Komedie o Františce
 • 2005: Johannes doktor Faust
 • 2006: Hrnečku, vař!
 • 2012: Útěk do Egypta přes Království české
 • 2016: Haló, Jácíčku!

Nejlepším svědectvím o práci souboru je nejen stálá odezva mezi dětmi a dospělými diváky, ale i účast na řadě výběrových přehlídek, jako je přehlídka nejlepších loutkářských inscenací českých zemí Přelet nad loutkářským hnízdem, celostátní přehlídka loutkářských inscenací pro mládež a dospělé Faustování aj., pravidelné účinkování v seminářích Divadlo škole či zařazení sedmi jeho inscenací do seznamu inscenací doporučených Společenstvím pro pěstování divadla pro děti a mládež DDD.

Věra Čížkovská

Narodila se 11. ledna 1952 v Praze, vystudovala ekonomii na VŠZ v Praze. V nezávislé divadelní společnosti KEJKLÍŘ pracuje od roku 1990 jako autorka kostýmů a manažerka, od roku 1993 též jako herečka.

Luděk Richter

Narodil se 26. ledna 1949 v Praze, vystudoval Filosofickou fakultu University Karlovy v Praze a režii na Divadelní fakultě Akademie musických umění tamtéž. Divadlem se zabývá od svých sedmi let, v letech 1974-1989 vedl soubor Paraple, který obdržel řadu cen na Loutkářské Chrudimi. Od roku 1986 režíruje a hraje profesionálně. Roku 2009 mu byla udělena cena Ministerstva kultury ČR. Nezávislou divadelní společnost KEJKLÍŘ založil v roce 1990. Divadelní režie před založením Kejklíře:


PARAPLE Praha:

 • 1975: Panna růže, panna kvítek - cena za inscenaci na LCH, ŠP
 • 1977: Obloha věčně modrá, vášně věčně krvavé (Markéta Lazarová) - host Skupovy Plzně, Čechova Olomouc; nová nastudování 1979, 1984
 • 1980: Balada o Tristanovi a Isoldě - cena za inscenaci na LCH a Bábkarské Žilině, festivaly v Dabrowě Gornicze, Karlsruhe a Salzburku
 • 1981: Auto z pralesa - Čechova Olomouc
 • 1981: Hanýsek čili Člověk - cena za inscenaci na LCH
 • 1982: Actus vánoční
 • 1983: Kichotání - cena za inscenaci na LCH, festival v Řecku, Postupimi a Thauru u Innsbrucku
 • 1985: Faust podle J. W. Goetha

ÚSTŘEDNÍ LOUTKOVÉ DIVADLO Praha:

 • 1986: Auto z pralesa - Skupova Plzeň, host LCH
 • 1987: Trhovecká komedie, 1988 jako Nebuďte ryby!

KLÍČ/DIVADLO V ŘEZNICKÉ Praha:

 • 1986: Kuře na rožni
 • 1988: Havlíčkův návrat

PUPPENTHEATR Götzis (Rakousko):

 • 1988: Der Kaisers neue Kleider
 • 1990: Rumpelstilzchen

POETIK Praha:

 • 1989: Jak se dělá divadlo

Od roku 1990 inscenace Divadelní společnosti Kejklíř.