úvod nabízíme, hrajeme pro školky a I.stupeň pro II.stupeň pro SŠ a dospělé na náves, náměstí o souboru napsali o nás můžete nás vidět objednávka, kontakt

Svatá Markyta hodila srp do žita - teď tu máme plody - nastávají hody.
Hody těla, ducha osvícení, nadchází nám slavné posvícení!
Nastává nám doba smíchu - můžem popustiti hříchu.
Vita brevis, život krátký, co je pryč, nepřijde zpátky.
Jenom chvíli tady žijem - užijte plodů, carpe diem!
Naši herci dřevění - ti ze dřeva i ti živí - jistě se vám nezprotiví.
Náš tyátr, ten se cení. Naši herci připraveni:
kejklíři a artisti zábavu vám zajistí - muzika!!!

K popukání veselý divadelní trhák nazvaný stručně, leč výstižně

Posvícení

obsahuje časem prověřené staročeské a staroevropské divadelní kusy, jakož i kousky z ouplna nové v jediném proudu neutuchající, až k pláči jsoucí švandy.

Mimo jiné bude provedena poučná hra Tobiáše Mouřenína z Litomyšle Vejstupný syn, Kocourkovské právo Hanse Sachse, Komedie o Františce, různé rakvičkárny, mezihry aj. To vše pomocí nejroztodivnějších druhů loutek, maňásků, marionet, loutek spodových i manekýnů, živoucně živých herců jakož i masek ve stylu commedia dell´arte a jiných vymyšleností a udělátek. Prvá část nekonečného cyklu Commedia Vitae.

Scenario sepsal, scénu postavil, loutky a jiné potřebnosti vytesal, vyřezal, vykašíroval a omaloval, režijně vypravil a ze scény oblažovati bude Luděk Richter, jehly se chopila a rovněž hrá Věra Čížkovská. Toto stěžejní dílo tradiční české divadelní avantgardy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.

Inscenace je zamýšlena pro kmety, děti i ty mezi tím, v počtu, který dohlédne a doslechne. Hrát lze kdekoli, kde je potřebný hrací prostor 4 x 4 metry s výškou alespoň 3,5 m, nejlépe však o posvícení na návsi či náměstí, na dvorku, zahradě či kdekoli jinde, kde jsou dobří lidé a s nimi dobrá nálada. Délka 90 minut.

Foto Foto