úvod nabízíme, hrajeme pro školky a I.stupeň pro II.stupeň pro SŠ a dospělé na náves, náměstí o souboru napsali o nás můžete nás vidět objednávka, kontakt

Pojďte a přistupte, neboť jen tady uzříte, to co jinde nespatříte! Uvidíte věci nevídané, uslyšíte věci neslýchané. Kterak se dvanáct hlav po dvorečku prohánělo, zachtivý pes o maso přišel a vlk se jeřábovi odměnil. Nebo něco jinšího. Co tam dneska dám, nevím ještě sám. Uvidíte to, co chcete, určitě se nezklamete. Lidi, ptáci, zvířata, muži, ženy, robata, všechno tuhle mám v tej truhle (byť i ztuhlé) - ono se to rozhýbe:

Stolečku, prostři se! Celý svět v jediné bedýnce, veškeren život na jediném stolku: theatrum mundi neboli divadlo světa z lípy, hadříků, peří a starých českých pohádek, ku poučení, pobavení i varování veškerého lidu, dítek, mládeže i kmetů.

Pořad seznamuje s tím jak mysleli, o čem přemýšleli, nad čím slzeli, čeho se báli a čemu se smáli naši předkové - a jak málo se tím vším liší od nás.

Staré české pohádky na divadlo převedl a dle chutě a nálady ctěného publika hraje Luděk Richter, spolupráce Věra Čížkovská.

Určeno pro děti od 12 let a pro dospělé, nejlépe pak pro všechny dohromady, v počtu nepřesahujícím 100 diváků. Hrát lze kdekoli, nechybí-li potřebný hrací prostor 3 x 3 metry, nejlépe však na náměstí o pouti, na dvorku, zahradě či kdekoli jinde, kde je vítána dobrá nálada. Představení trvá od 5 do 45 minut (dle zájmu a dohody).

Foto Foto Foto Foto